Hanna Palmstierna

Associate, Senior Legal Counsel

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Telefon: + 4672 386 30 34

Hanna är en senior juridisk rådgivare med mer än 20 års affärsjuridisk erfarenhet och omfattande kompetens inom den finansiella sektorn. Hon har mångårig erfarenhet som chefsjurist och chef för compliance på värdepappersbolag och andra kreditinstitut och inom bolag i försäkringssektorn. Hanna har bland annat ansvarat för implementering av regelverks som MiFID, UCIT:s, Solvens II, Kapitaltäckningsregelverk, försäkringsdistribution, GDPR och PSD2.

Hanna har även stor erfarenhet av styrelse- och ledningsgruppsarbete och har innehaft ledande befattningar och styrelseuppdrag samt verkat som bolagssekreterare. Hon har särskild kompetens inom området intern styrning och kontroll med bred erfarenhet av alla roller inom styrelsearbetet. Hanna har även specialistkompetens inom digitalt förändringsarbete i bolag, omstruktureringar och rekonstruktioner av företag.

Hanna är för närvarande aktiv inom advisory boards i den finansiella sektorn, regelbundet anlitad föreläsare och seminarium ledare inom bland annat finansiella regelverk, GDPR, informationssäkerhet och offentlig rätt. Hanna håller även kurser inom beslutsskrivande med utgångspunkt i erfarenheter från arbete i domstolar och myndigheter.

Erfarenhet:

 • Associate, Eris Law Advokatbyrå, Stockholm, 2018-nu
 • Associate Fürst Advokatbyrå (Bonde & Barzey Advokatbyrå), Stockholm, 2017-2018
 • Nordic Head of Legal and Compliance, Alfred Berg (BNP Paribas), Stockholm, Oslo, Helsingfors, 2016-2017
 • Head of Legal and Compliance, Neonet Securities AB (KCG), Stockholm, 2013-2016
 • Head of Compliance, Pareto Securities och Öhman Group, Stockholm, 2010-2013
 • Head of Compliance, Länsförsäkringar, Stockholm, 2007-2010
 • Stabsjurist, Premiepensionsmyndigheten, Stockholm, 2002-2007
 • Rättssakkunnig, Finansdepartementet, Stockholm, 1998-2002
 • Hovrättsassessor, Svea hovrätt, 1998, Stockholm
 • Arbete i svenska domstolar som notarie, hovrättsaspirant och hovrättsfiskal, Falu tingsrätt, Stockholms tingsrätt och Svea Hovrätt, 1992-1998
 • Jurist, Kronofogdemyndigheten, 1991-1992, Stockholm
 • Styrelseledamot Neonet Securities AB (KCG), 2016-2018
 • Styrelseledamot Musikskolan Lilla Akademien AB, 2005-2011

Utbildning:

 • Juristexamen, Stockholms universitet, 1990
 • Swedsec License, 2011
 • Certificate in Advanced English, 2000