Sunday, 22 July 2018 12:04

Företagsnamn med flera bottnar

Eris_Antikensammlung_Berlin_F1775.jpg (560×600)

Eris har sin bas i den grekiska mytologin och är osämjans och tvistens gudinna.

Det var Eris som kastade in ett guldäpple med inskriptionen ”till den skönaste” på bröllopsfesten då Peleus och Thetis gifte sig och därigenom orsakade en stor ”tvist” mellan gudinnorna Hera, Afrodite och Athena om vem som skulle ha äpplet, varpå gudarnas kung Zeus utsåg den unge människoprinsen Paris av Troja till domare i tvisten. Afrodite lyckades muta till sig äpplet genom att lova bort den sköna Helena, som var hustru till den grekiske kung Menelaos av Sparta. Paris förde sedan Helena med sig hem till Troja, vilket blev upptakten till det långdragna kriget mellan greker och trojaner.

Det andra skälet till att välja Eris i företagsnamnet speglas i själva figurvarumärket.

Figurvarumärket består av ett solsystem i grått där dvärgplaneten Eris är markerad med orange. Eris upptäcktes 2005 och tanken är att det speglar ”en ny spelare på marknaden”. Dessutom är det lite roligt att Eris faktiskt kickade ut Pluto från listan av planeter. Det är en spelare som kliver in och tar mark.