Välkommen till Eris Law Advokatbyrå

Vi är specialister inom tech, innovation och tvistlösning

Den tekniska utvecklingen och digitalisering av verksamheter är vårt fokus. Rådgivning, analys, projektledning och stöd vid digitalisering av företagens och myndigheters verksamheter utgör Eris Laws kärnområden. Vi har hög specialistkompetens med en omfattande erfarenhet av implementering av digitala plattformar, infrastruktur och digitala tjänster. 

Vi arbetar nära bolagsledning och styrelser i start-up bolag, ägarledda företag såväl som mer etablerade verksamheter och myndigheter. 

 

Vi hjälper gärna bolag i uppstartsfasen med att säkerställa företagets innovationer och idéer och bistår även klienter med bolagsstrukturer, finansieringsupplägg samt tillståndsansökningar. Inom våra större uppdrag ingår bland annat att projektleda affärstransaktioner och kontraktsförhandlingar inom outsourcing, private equity, M&A och företagsrekonstruktioner samt implementering av regulatoriska projekt såsom GDPR. 

Vi har långsiktiga klientrelationer där vi agerar proaktivt och med högsta kvalitet tar fram enkla, pragmatiska lösningar och avtalsupplägg utifrån klientens behov samt även processar tvister.

 

Vår expertis


Vilka är vi?

Om oss

Aktuellt

Intresserad av vår verksamhet?

Kontakta oss